Opsig din nuværende internet-udbyder

Vi ønsker at gøre det nemt for at dig, at opsige din nuværende internet udbyder.

Udfyld nedenstående formular og tryk på Knappen: 
“Klik her for at kopiere formularen direkte over i dit mail-program – som åbnes automatisk”

Herved sender du din opsigelse fra dit eget mail-program og med din egen mail-adresse som afsender.

Husk at afsende mailen.

VIGTIGT:
Husk at afsende mailen fra dit mail-program og at du sikrer dig, at du modtager en bekræftelse på din opsigelse.