Generalforsamling 2021

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
i Odder Antenneforening a.m.b.a.

Onsdag den 10. marts 2021 kl. 19:00
på Montra Odder Parkhotel

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Godkendelse af budget
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Andelshavere, som ønsker forslag behandlet
på den ordinære generalforsamling, skal
afgive skriftligt forslag til bestyrelsen
senest d. 15. februar 2021

Venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen