Stikledningsforskrift

Stikledning på din grund
Alt, hvad du laver på din egen grund, er du selv ansvarlig for. Din undergrund er ikke jomfruelig jord; der er allerede en mængde andre ledninger, telefon, gas, el, vand, kloak osv. Så det er ikke bare lige at gå i gang med din spade.

Stikledningen skal ned og ligge i mindst 45 cm dybde under færdigt terræn, i fint grus uden skarpe sten. Ellers kan du ikke forsikre den.

Der skal lægges et indikationsbånd i et spadestiks dybde - 20 cm lodret ovenover. Det er et orange markeringsbånd med påtrykket "GIV AGT! HERUNDER ANTENNEKABEL".

Du skal overholde respektafstand til andre installationer, herunder elektriske ledninger. Og nedlagdes stikledningen klos op ad stærkstrøm, kunne du for øvrigt godt glemme alt om at få Internet igennem. Så husk respektafstand

Kabeltype
Et stikledningskabel, af typen 1148, må maksimalt have en længde på 40 meter, regnet fra tilslutningspunkt i stander-/fordelerskab til kabelafleveringspunkt hos medlemmet. Skal stikledningskablet være længere end 40 m skal der benyttes et kabel af kraftigere dimension, f.eks. til en koteletgrund

Det er fornuftigt at trække den i føringsrør eller flexslange, så den senere nemt kan skiftes. Husk træktråd når røret lægges. Det er til medlemmets fordel da det er medlemmet der ejer, og har ansvar, for stikledningen

Stikledningskabel er et specielt solidt kabel, beregnet til formålet. Ofte kaldet jordkabel. Alm. hvid indendørs antennekabel duer slet ikke. Der må ikke bruges coax-kabel med aluminiumsfolie som skærm, da dette ikke er holdbar, men korroderer væk ved kontakten med stålet i connectoren for enden af kablet i det udendørs miljø.

Pas godt på dit kabel.
Stikledningskablet må, som alle andre coax-kabler, ikke bukkes skarpt. Mindste bøjningsradius for standard stikledning ca. 5 cm. (som bøjning over en tennisbold) En tykkere stikldning kræver større radius.• Det er fornuftigt at lægge en ekstra meters kabel i en sløjfe i jorden uden for huset, til brug for senere reparationer ved eventuelle skader tæt på husets sokkel.

Hvor stikledningen føres op ad udvendig mur, skal den beskyttes mod mekanisk overlast, f.eks. af aluminiumsrør, fra 45 cm under færdigt terræn til 190 cm over terræn.

Den interne installation.
Hvis man gennembryder dampspærren i vægge eller lofter, skal man være opmærksom på, at tætheden skal genetableres. Dette gøres ved hjælp af specielle rørmanchetter, som kablerne føres igennem.

Det er indenfor samme private beboelseshusstand tilladt at føre signalet videre fra kabelafleveringspunktet til flere modtagere, såfremt signalet er afsluttet i en TV/FM tilslutningsdåse med indbygget 65 MHz højpasfilter (multimediadåse) eller via et fast monteret 65 MHz højpasfilter til én eller flere TV/FM antennedåser. Dette højpasfilter kan være integreret i en dedikeret lokalforstærker eller i et dataafgreningsfilter.

Stikledning må kun tilsluttes (connecteres) i begge ender af vores egen tekniker eller de installatører vi samarbejder med – ikke af dig selv. Du må ikke selv gå i fordelerskabet.

Telestyrelsens retningslinjer.

Odder Antenne følger de "Vejledende Tekniske Retningslinier for Fællesantenneanlæg" der oprindeligt er udarbejdet af Telestyrelsen og i dag videreføres, videreudvikles og administreres af branchesamarbejdet "Fagligt Netværk for infrastruktur til bredbånd".

Ifølge denne skal der være en forskrift vedr. selve stikledningen, dvs. stykket fra tilslutningsstanderen i skel ude ved vejen (eller husgavlen i rækkehuse) og ind til "den første dåse" i dit hjem. Det er altså denne forskrift, du læser ovenfor.